"โหรฟองสนาน" เผย ดวงนายกฯ ตก 2 ชั้น ต้องฝ่าฟันให้ถึง 13 พ.ย.63

Started by junjao, July 29, 2020, 06:08:11 am

Previous topic - Next topic


junjao

"โหรฟองสนาน" เผย ดวงนายกฯ ตก 2 ชั้น ต้องฝ่าฟันให้ถึง 13 พ.ย.63

"โหรฟองสนาน" โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุดวงนายกฯ เข้ามุมอับ ตก 2 ชั้น ต้องฝ่าฟันให้ถึง 13 พ.ย.63 แต่จะไปถึงหรือไม่ ไม่รู้

Source: "โหรฟองสนาน" เผย ดวงนายกฯ ตก 2 ชั้น ต้องฝ่าฟันให้ถึง 13 พ.ย.63