"ไพบูลย์" เผย กมธ.แก้ รธน.เร่ง นำข้อเสนอ-ปัญหา รธน.เข้าสภาฯ เร็วขึ้น

Started by junjao, July 29, 2020, 06:08:10 am

Previous topic - Next topic


junjao

"ไพบูลย์" เผย กมธ.แก้ รธน.เร่ง นำข้อเสนอ-ปัญหา รธน.เข้าสภาฯ เร็วขึ้น

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รอง กมธ.ศึกษาแก้ไขรธน. เผย 31 ก.ค.กมธ.ศึกษาแก้รธน.60 ถกหมวดแก้ไขเพิ่มเติม รธน. เตรียม เร่ง กมธ.นำข้อเสนอ-ปัญหา รธน.เข้าสภาฯให้เร็วขึ้น

Source: "ไพบูลย์" เผย กมธ.แก้ รธน.เร่ง นำข้อเสนอ-ปัญหา รธน.เข้าสภาฯ เร็วขึ้น