ศบค. แถลง พบทหารไทยกลับจาก สหรัฐฯติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย

Started by junjao, July 29, 2020, 06:08:08 am

Previous topic - Next topic


junjao

ศบค. แถลง พบทหารไทยกลับจาก สหรัฐฯติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย

นพ.ธนรักษ์ ศบค.แถลง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นทหารไทยเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,298 ราย ไร้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นวันที่ 65 ติดต่อกัน

Source: ศบค. แถลง พบทหารไทยกลับจาก สหรัฐฯติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย