นักศึกษาไทยในอียิปต์ ป่วยโควิด-19 รักษาในโรงพยาบาล 4 วัน ก่อนเสียชีวิต

Started by junjao, July 29, 2020, 06:08:07 am

Previous topic - Next topic


junjao

นักศึกษาไทยในอียิปต์ ป่วยโควิด-19 รักษาในโรงพยาบาล 4 วัน ก่อนเสียชีวิต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร รายงาน นักเรียนไทยในอียิปต์ ป่วยโควิด-19 อาการรุนแรง รักษาตัวในโรงพยาบาล 4 วันก่อนเสียชีวิตจากปอดอักเสบ

Source: นักศึกษาไทยในอียิปต์ ป่วยโควิด-19 รักษาในโรงพยาบาล 4 วัน ก่อนเสียชีวิต