จึนมึน ยังหาต้นตอโควิดระบาดไม่ได้ พบติดเชื้ออีก 68 สูงสุดตั้งแต่เม.ย.

Started by junjao, July 28, 2020, 12:09:17 pm

Previous topic - Next topic


junjao

จึนมึน ยังหาต้นตอโควิดระบาดไม่ได้ พบติดเชื้ออีก 68 สูงสุดตั้งแต่เม.ย.

ทางการจีนวิตก เชื้อโควิด-19 กำลังระบาดใน 5 ภูมิภาค โดยเฉพาะที่ซินเจียง และต้าเหลียน แต่ยังหาต้นตอไม่ได้ เชื้อระบาดมาจากไหน ยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 68 สูงสุดนับตั้งแต่เม.ย.

Source: จึนมึน ยังหาต้นตอโควิดระบาดไม่ได้ พบติดเชื้ออีก 68 สูงสุดตั้งแต่เม.ย.