ลาก่อนวันหยุดยาว คนทยอยเข้ากรุงฯ สายเหนือ-อีสาน รถหนาแน่น คาดค่ำนี้เพิ่มขึ้นอีก

Started by junjao, July 28, 2020, 12:09:16 pm

Previous topic - Next topic


junjao

ลาก่อนวันหยุดยาว คนทยอยเข้ากรุงฯ สายเหนือ-อีสาน รถหนาแน่น คาดค่ำนี้เพิ่มขึ้นอีก

คนทยอยเข้ากรุงฯ หลังหยุดยาว ถนนบรรจบสายเหนือ-อีสาน รถหนาแน่น เคลื่อนตัวได้ช้า คาดค่ำนี้รถเยอะขึ้นอีก แนะขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

Source: ลาก่อนวันหยุดยาว คนทยอยเข้ากรุงฯ สายเหนือ-อีสาน รถหนาแน่น คาดค่ำนี้เพิ่มขึ้นอีก