หนุ่มใส่เกียร์ N ตกใจรถไหลลงทะเล ชาวบ้านรีบนำเชือกมาช่วยดึง ระทึกทั้งหาด

Started by junjao, July 28, 2020, 12:09:15 pm

Previous topic - Next topic


junjao

หนุ่มใส่เกียร์ N ตกใจรถไหลลงทะเล ชาวบ้านรีบนำเชือกมาช่วยดึง ระทึกทั้งหาด

หนุ่มรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ ขับรถเที่ยวทะเลในวันหยุด ขับกระบะติดเครื่องใส่เกียร์ N รถไหลลงทะเล นักท่องเที่ยวชาวบ้านช่วยเหลือขึ้นมา เป็นภาพความสามัคคี

Source: หนุ่มใส่เกียร์ N ตกใจรถไหลลงทะเล ชาวบ้านรีบนำเชือกมาช่วยดึง ระทึกทั้งหาด