เริ่มโหมโรง "ฝรั่งเศส" นับถอยหลังสู่โอลิมปิก 2024

Started by junjao, July 28, 2020, 12:09:14 pm

Previous topic - Next topic


junjao

เริ่มโหมโรง "ฝรั่งเศส" นับถอยหลังสู่โอลิมปิก 2024

ไอโอซีเมมเบอร์ชาวไทย เผย ฝรั่งเศสเร่ิมนับถอยหลัง 4 ปี สู่การแข่งขันโอลิมปิก "ปารีส 2024" แล้ว โดยจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

Source: เริ่มโหมโรง "ฝรั่งเศส" นับถอยหลังสู่โอลิมปิก 2024