สาทิตย์ หวั่น เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ละลายน้ำ แฉ กมธ.ฯ อึดอัด “ไพบูลย์”

Started by junjao, July 28, 2020, 12:09:12 pm

Previous topic - Next topic


junjao

สาทิตย์ หวั่น เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ละลายน้ำ แฉ กมธ.ฯ อึดอัด "ไพบูลย์"

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย กมธ.ตรวจสอบ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ หวั่น เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ละลายน้ำ แฉ กมธ.ฯ อึดอัด "ไพบูลย์" ตัดบทไม่เอื้อทำหน้าที่ บี้ เลขาฯ สภาพัฒน์ แจงด้วยตัวเอง นัดถก 30 ก.ค.

Source: สาทิตย์ หวั่น เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ละลายน้ำ แฉ กมธ.ฯ อึดอัด "ไพบูลย์"