เวียดนามปิดดานัง ผวาติดโควิดรายใหม่เพิ่มเป็น 14 นักวิทย์ชี้สายพันธุ์ใหม่

Started by junjao, July 28, 2020, 12:09:09 pm

Previous topic - Next topic


junjao

เวียดนามปิดดานัง ผวาติดโควิดรายใหม่เพิ่มเป็น 14 นักวิทย์ชี้สายพันธุ์ใหม่

เวียดนามผวาสั่งปิดเมืองดานัง ห้ามคนภายนอกเข้า 14 วัน พบติดโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มเป็น 14 แล้ว  ด้านนักวิทย์หวั่นไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับที่เคยระบาดก่อนหน้า ชี้แพร่ระบาดติดต่อได้ง่ายกว่าเดิม

Source: เวียดนามปิดดานัง ผวาติดโควิดรายใหม่เพิ่มเป็น 14 นักวิทย์ชี้สายพันธุ์ใหม่