ด่วน! ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ต กันโควิด-19

Started by junjao, July 28, 2020, 12:09:07 pm

Previous topic - Next topic


junjao

ด่วน! ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ต กันโควิด-19

ด่วน! นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทย สั่ง ผวจ.ทั่วประเทศ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ต เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 พบไม่ทำตามข้อกำหนด ต้องรายงานให้ทราบในทันที

Source: ด่วน! ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ต กันโควิด-19