"ธนาธร" จี้ รัฐบาล ต้องจริงใจ นำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม

Started by junjao, July 27, 2020, 06:03:43 am

Previous topic - Next topic


junjao

"ธนาธร" จี้ รัฐบาล ต้องจริงใจ นำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม

"ธนาธร" ควง "ไพบูลย์" บุก นนทบุรี รับฟังความเดือดร้อน หลังโควิด-19 ชี้ ความยุติธรรม เป็นเสาหลักสุดท้ายสังคม ยัน รัฐบาล ต้องจริงใจนำคนทำผิดมารับโทษตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม

Source: "ธนาธร" จี้ รัฐบาล ต้องจริงใจ นำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม