อสส. สั่งสอบ "อัยการคดีพิเศษอาญากรุงเทพใต้1" เหตุไม่ฟ้อง "บอส"

Started by junjao, July 27, 2020, 06:03:42 am

Previous topic - Next topic


junjao

อสส. สั่งสอบ "อัยการคดีพิเศษอาญากรุงเทพใต้1" เหตุไม่ฟ้อง "บอส"

อัยการสูงสุด มีคำสั่งด่วน ตั้งคณะทำงาน มีรอง อสส. เป็นประธาน ตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีของอัยการคดีพิเศษอาญากรุงเทพใต้ 1 หลังสั่งไม่ฟ้อง "บอส อยู่วิทยา" มีอำนาจเรียกสำนวนมาตรวจ สอบถามบุคคล..

Source: อสส. สั่งสอบ "อัยการคดีพิเศษอาญากรุงเทพใต้1" เหตุไม่ฟ้อง "บอส"