"ธัญวัจน์" เสนอ ศธ.ออกประกาศ นร.ใส่ "ไพรเวต"ลดภาระผู้ปกครอง ช่วงโควิด

Started by junjao, July 01, 2020, 06:05:56 am

Previous topic - Next topic

junjao

"ธัญวัจน์" เสนอ ศธ.ออกประกาศ นร.ใส่ "ไพรเวต"ลดภาระผู้ปกครอง ช่วงโควิด

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เสนอ ศึกษาธิการ ออกประกาศให้โรงเรียนทั่วประเทศ เพิ่มความยืดหยุ่น การแต่งกายของ นร.ชุดไพรเวต เพื่อลดภาระผู้ปกครอง ในช่วงโควิด-19 ระบาดได้

Source: "ธัญวัจน์" เสนอ ศธ.ออกประกาศ นร.ใส่ "ไพรเวต"ลดภาระผู้ปกครอง ช่วงโควิด