นายกฯ เผยคืบ ลอกคูคลองแก้ภัยแล้ง สั่งรับมือหน้าฝน เก็บกักน้ำให้มากที่สุด

Started by junjao, May 20, 2020, 06:03:09 am

Previous topic - Next topic

junjao

นายกฯ เผยคืบ ลอกคูคลองแก้ภัยแล้ง สั่งรับมือหน้าฝน เก็บกักน้ำให้มากที่สุด

นายกรัฐมนตรี เผย ความคืบหน้าโครงการขุดลอกคูคลองแก้ปัญหาภัยแล้ง สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ เร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำให้มากที่สุด เตรียมพร้อมดำเนินการตามมาตรการรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน

Source: นายกฯ เผยคืบ ลอกคูคลองแก้ภัยแล้ง สั่งรับมือหน้าฝน เก็บกักน้ำให้มากที่สุด