6 บทเรียนการทำงานในแบบฉบับของ “มู่ลี่ – อัญชิสา วัชรพล”

Started by junjao, May 20, 2020, 06:03:08 am

Previous topic - Next topic

junjao

6 บทเรียนการทำงานในแบบฉบับของ "มู่ลี่ - อัญชิสา วัชรพล"

การเป็น "Lady CEO" ไม่ได้ได้มาง่ายๆ และนี่คือบทเรียนที่ "อัญชิสา วัชรพล" เรียนรู้ และอยากส่งต่อให้กับผู้หญิงที่ต้องการขึ้นมายืนในจุดเดียวกัน

Source: 6 บทเรียนการทำงานในแบบฉบับของ "มู่ลี่ - อัญชิสา วัชรพล"