ร.ร.มัธยมเกาหลีใต้เปิดเรียนวันแรก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคระบาด

Started by junjao, May 20, 2020, 06:03:08 am

Previous topic - Next topic

junjao

ร.ร.มัธยมเกาหลีใต้เปิดเรียนวันแรก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคระบาด

โรงเรียนมัธยมปลายในเกาหลีใต้เริ่มเปิดภาคเรียนวันแรก หลังต้องเลื่อนมาหลายครั้งเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

Source: ร.ร.มัธยมเกาหลีใต้เปิดเรียนวันแรก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคระบาด