เศร้า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเป็นรายที่ 6 ส่วนอาการหนัก 17 ราย

Started by junjao, March 28, 2020, 06:06:22 am

Previous topic - Next topic

junjao

เศร้า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเป็นรายที่ 6 ส่วนอาการหนัก 17 ราย

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงข่าวเศร้า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่ 6 ส่วนอาการหนักสูงขึ้นเป็น 17 ราย

Source: เศร้า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเป็นรายที่ 6 ส่วนอาการหนัก 17 ราย