ธนาคารกรุงเทพ เร่งแก้ระบบ ATM เอ็มแบงก์กิ้ง ไอแบงก์กิ้ง ล่มชั่วคราว

Started by junjao, March 25, 2020, 06:07:15 am

Previous topic - Next topic

junjao

ธนาคารกรุงเทพ เร่งแก้ระบบ ATM เอ็มแบงก์กิ้ง ไอแบงก์กิ้ง ล่มชั่วคราว

ธนาคารกรุงเทพ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบ หลังลูกค้าร้องกดเงิน โอนเงินไม่ได้ พร้อมเตรียมตรวจสอบธุรกรรมไม่สมบูรณ์ และปรับปรุงรายการให้ลูกค้า

Source: ธนาคารกรุงเทพ เร่งแก้ระบบ ATM เอ็มแบงก์กิ้ง ไอแบงก์กิ้ง ล่มชั่วคราว