ราคาทองวันนี้ สุดผันผวนขึ้นลง 6 รอบ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 25,050

Started by junjao, March 25, 2020, 06:07:13 am

Previous topic - Next topic

junjao

ราคาทองวันนี้ สุดผันผวนขึ้นลง 6 รอบ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 25,050

ราคาทองวันนี้ สุดผันผวนขึ้นลง 6 รอบ ส่งผลให้ทองแท่งขายออกบาทละ 24,550 ขณะที่ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 25,050

Source: ราคาทองวันนี้ สุดผันผวนขึ้นลง 6 รอบ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 25,050