ริวกุอาจเชื่อมโยงการก่อตัวดาวเคราะห์

Started by junjao, March 23, 2020, 06:01:51 am

Previous topic - Next topic

junjao

ริวกุอาจเชื่อมโยงการก่อตัวดาวเคราะห์

ระบบสุริยะก่อตัวเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อน มีวัตถุพยานจากยุคนั้นหลงเหลือมาถึงยุคนี้ ซึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นดาว เคราะห์น้อย ประมาณ 3 ใน 4 ของดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้จัดเป็นชนิดคาร์บอน

Source: ริวกุอาจเชื่อมโยงการก่อตัวดาวเคราะห์