เคเอฟซี ยืนยันเปิดร้านเคเอฟซี และบริการเดลิเวอรี่ ทุกสาขาทั่วประเทศ

Started by junjao, March 23, 2020, 06:01:49 am

Previous topic - Next topic

junjao

เคเอฟซี ยืนยันเปิดร้านเคเอฟซี และบริการเดลิเวอรี่ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เคเอฟซี ยืนยันเปิดร้านเคเอฟซี และบริการเดลิเวอรี่ ทุกสาขาทั่วประเทศ รณรงค์ให้ประชาชนอยู่ในที่ตั้ง พร้อมส่งถึงบ้านด้วยบริการส่งแบบไร้สัมผัส

Source: เคเอฟซี ยืนยันเปิดร้านเคเอฟซี และบริการเดลิเวอรี่ ทุกสาขาทั่วประเทศ