เปิดหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวัง คนกลับจาก กทม.-ปริมณฑล

Started by junjao, March 22, 2020, 06:02:34 am

Previous topic - Next topic

junjao

เปิดหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวัง คนกลับจาก กทม.-ปริมณฑล

อธิบดีกรมควบคุมโรค ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวัง คนกลับจาก กทม.-ปริมณฑล จัดทำฐานข้อมูล แนะให้สังเกตอาการ เลี่ยงอยู่รวมกลุ่ม 14 วัน สกัดโควิด-19

Source: เปิดหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวัง คนกลับจาก กทม.-ปริมณฑล