พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" อายุเพียง 6 เดือน น้อยสุดในไทย

Started by junjao, March 20, 2020, 06:00:57 am

Previous topic - Next topic

junjao

พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" อายุเพียง 6 เดือน น้อยสุดในไทย

กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" รายใหม่ อายุเพียง 6 เดือน น้อยสุดในไทย ขณะที่ยอดสะสมผู้ป่วยทั้งหมดพุ่งขึ้นเป็น 322 ราย

Source: พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" อายุเพียง 6 เดือน น้อยสุดในไทย