“เทพไท” แจงยิบ 9 ข้อ สวน “มัลลิกา” ปัด ข้อหารับงานเลื่อยขาเก้าอี้

Started by junjao, March 20, 2020, 06:00:58 am

Previous topic - Next topic

junjao

"เทพไท" แจงยิบ 9 ข้อ สวน "มัลลิกา" ปัด ข้อหารับงานเลื่อยขาเก้าอี้

"เทพไท" แจงยิบ 9 ข้อ สวน "มัลลิกา" ลั่น ขอยึดมาตรฐาน ปชป.ปัดข้อหารับงานเลื่อยขาเก้าอี้ใคร ขอ กก.สอบคู่ขนาน กมธ.ปปช.-สตช.

Source: "เทพไท" แจงยิบ 9 ข้อ สวน "มัลลิกา" ปัด ข้อหารับงานเลื่อยขาเก้าอี้