แอปเปิ้ล สีสะเหงียน ไม่พอใจผู้ประกาศดัง อ่านข่าวบูลลี่ลาวกรณีโควิด-19

Started by junjao, March 20, 2020, 06:00:54 am

Previous topic - Next topic

junjao

แอปเปิ้ล สีสะเหงียน ไม่พอใจผู้ประกาศดัง อ่านข่าวบูลลี่ลาวกรณีโควิด-19

แอปเปิ้ล สีสะเหงียน โพสต์ไอจีไม่พอใจผู้ประกาศข่าวดัง พูดถึงประเทศลาวว่าโรงพยาบาลเก่า ดูเทคโนโลยีล้าสมัย จากกรณีไวรัสโควิด-19 ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัส

Source: แอปเปิ้ล สีสะเหงียน ไม่พอใจผู้ประกาศดัง อ่านข่าวบูลลี่ลาวกรณีโควิด-19