กษัตริย์จิกมีสุดปลื้มปีติ พระราชินี มีพระประสูติกาล โอรสองค์ที่ 2 แล้ว

Started by junjao, March 20, 2020, 06:00:53 am

Previous topic - Next topic

junjao

กษัตริย์จิกมีสุดปลื้มปีติ พระราชินี มีพระประสูติกาล โอรสองค์ที่ 2 แล้ว

กษัตริย์จิกมี และพสกนิกรในภูฏาน สุดปีติยินดี พระราชินีเจตซุน มีพระประสูติกาล พระราชโอรสองค์ที่ 2 แล้ว โดยทั้งพระราชินีและโอรสองค์น้อยทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดี

Source: กษัตริย์จิกมีสุดปลื้มปีติ พระราชินี มีพระประสูติกาล โอรสองค์ที่ 2 แล้ว