"แจ็ค หม่า" บริจาคเครื่องมือแพทย์-หน้ากากอนามัย ช่วยไทยสู้ "โควิด-19"

Started by junjao, March 20, 2020, 06:00:52 am

Previous topic - Next topic

junjao

"แจ็ค หม่า" บริจาคเครื่องมือแพทย์-หน้ากากอนามัย ช่วยไทยสู้ "โควิด-19"

"มูลนิธิแจ็ค หม่า" และ "มูลนิธิอาลีบาบา" บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย ให้กับ 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมสู้ "โควิด-19"

Source: "แจ็ค หม่า" บริจาคเครื่องมือแพทย์-หน้ากากอนามัย ช่วยไทยสู้ "โควิด-19"