นายกฯ ขอคนกรุง-ปริมณฑล อยู่บ้าน งดเดินทาง ตจว.ลดแพร่ระบาด "โควิด-19"

Started by junjao, March 19, 2020, 06:00:24 pm

Previous topic - Next topic

junjao

นายกฯ ขอคนกรุง-ปริมณฑล อยู่บ้าน งดเดินทาง ตจว.ลดแพร่ระบาด "โควิด-19"

นายกฯ ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล "งด-เลื่อน" เดินทาง-พบปะสังสรรค์ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด "โควิด-19"

Source: นายกฯ ขอคนกรุง-ปริมณฑล อยู่บ้าน งดเดินทาง ตจว.ลดแพร่ระบาด "โควิด-19"