แฉวางระเบิดล่อหน้าศอ.บต. ขณะประชุมโควิด-19 กดคาร์บอมบ์ซ้ำ เจ็บ 18

Started by junjao, March 17, 2020, 06:03:24 am

Previous topic - Next topic

junjao

แฉวางระเบิดล่อหน้าศอ.บต. ขณะประชุมโควิด-19 กดคาร์บอมบ์ซ้ำ เจ็บ 18

เผยคนร้ายวางระเบิดหน้าศอ.บต.ที่ยะลา ขณะผอ.ศอ.บต. ร่วมประชุมกับสธ. และผวจ.5 จังหวัดรับมือสถานการณ์โควิด-19 กดลูกแรก ล่อเจ้าหน้าที่ ก่อนกดคาร์บอมบ์ซ้ำ ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บ 18 คน มีนักข่าวด้วย

Source: แฉวางระเบิดล่อหน้าศอ.บต. ขณะประชุมโควิด-19 กดคาร์บอมบ์ซ้ำ เจ็บ 18