สรุป 10 ข่าวเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 06.00-18.00 น.

Started by junjao, October 21, 2019, 12:28:27 pm

Previous topic - Next topic

junjao

สรุป 10 ข่าวเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 06.00-18.00 น.

หลายคนถึงกับตราหน้าว่าเธอ คือ "งูเห่า" สำหรับ "กวินนาถ ตาคีย์" เพราะด้วยมูลเหตุที่เธอตัดสินใจ ลงมติเห็นด้วยกับรัฐบาล ต่อมา "ปิยบุตร" สั่งระงับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ พรรคอนาคตใหม่

Source: สรุป 10 ข่าวเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 06.00-18.00 น.