มาอีกแล้ว นาซาเตือน ดาวเคราะห์น้อย เท่าพีระมิดกีซา พุ่งผ่านโลกวันนี้

Started by junjao, October 10, 2019, 12:17:07 pm

Previous topic - Next topic

junjao

มาอีกแล้ว นาซาเตือน ดาวเคราะห์น้อย เท่าพีระมิดกีซา พุ่งผ่านโลกวันนี้

นาซาเตือน ดาวเคราะห์น้อย ขนาดใหญ่เท่ามหาพีระมิดแห่งกีซา จะพุ่งผ่านโลกวันนี้ ด้วยความเร็วกว่า 7 หมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังไม่กี่วันก่อน เพิ่งมีดาวเคราะห์กลุ่มหนึ่งผ่านโลกไป

Source: มาอีกแล้ว นาซาเตือน ดาวเคราะห์น้อย เท่าพีระมิดกีซา พุ่งผ่านโลกวันนี้