โซเชียลชี้เบาะแสสำคัญ คาด "ลัลลาเบล" สวมสมาร์ทวอทช์ เผยเวลาเสียชีวิต

Started by junjao, September 21, 2019, 12:11:15 pm

Previous topic - Next topic

junjao

โซเชียลชี้เบาะแสสำคัญ คาด "ลัลลาเบล" สวมสมาร์ทวอทช์ เผยเวลาเสียชีวิต

โซเชียลแนะเบาะแสสำคัญ คาด "ลัลลาเบล" สวมนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ จับค่าอัตราการเต้นของหัวใจ บ่งบอกเวลาเสียชีวิต

Source: โซเชียลชี้เบาะแสสำคัญ คาด "ลัลลาเบล" สวมสมาร์ทวอทช์ เผยเวลาเสียชีวิต