ยกเลิกกําไล EM ยุติธรรมปรับเงิน 83 ล้าน 541 คน ให้ใช้ของศาลไปก่อน

Started by junjao, September 21, 2019, 12:14:03 am

Previous topic - Next topic

junjao

ยกเลิกกําไล EM ยุติธรรมปรับเงิน 83 ล้าน 541 คน ให้ใช้ของศาลไปก่อน

"สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.ยุติธรรม เปิดโต๊ะแถลงยกเลิกใช้กำไลอีเอ็ม 4 พันเครื่อง เรียกค่าเสียหายบริษัท คู่สัญญากว่า 83 ล้านบาท แจงยิบตรวจสอบแล้วอุปกรณ์คุณลักษณะไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR)

Source: ยกเลิกกําไล EM ยุติธรรมปรับเงิน 83 ล้าน 541 คน ให้ใช้ของศาลไปก่อน