วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เงินสะพัด 6 พันกว่าล้าน ต่ำสุดรอบ 4 ปี

Started by junjao, July 11, 2019, 12:52:37 pm

Previous topic - Next topic

junjao

วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เงินสะพัด 6 พันกว่าล้าน ต่ำสุดรอบ 4 ปี

ม.หอการค้าไทย คาดวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เม็ดเงินสะพัด 6,704 ล้านบาท ส่วนใหญ่คนทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน จี้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาปากท้องอันดับแรก ตามด้วยพัฒนาระบบการศึกษา-ราคาพืชผล

Source: วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เงินสะพัด 6 พันกว่าล้าน ต่ำสุดรอบ 4 ปี